Käyttöehdot

Saavutettavuusverkossa.fi-palvelun yleiset käyttöehdot

Saavutettavuusverkossa.fi on verkkosivusto, jonka kautta mm. viranomaistahot, yritykset ja järjestöt pystyvät saamaan tietoa ja pyytämään tarjousta viestinnälliseen verkkosaavutettavuuteen liittyvistä palveluista. Palveluntuottajana toimii Evantia Oy, joka on yhteiskunnallinen yritys ja kommunikoinnin moniosaaja yli 30 vuoden kokemuksella. Evantia tarjoaa mm. tekstitystä, selkokielen asiantuntemusta sekä viittomakielen, kirjoitus- ja kuvailutulkkausta.

Evantialla on nimetyt vastuuhenkilöt ja tiimit, jotka vastaavat Saavutettavuusverkossa.fi -palvelun tuotannosta:

Sopimusasiat:

Talousjohtaja Maarit Källman
puh. +358 40 712 5067
sähköposti: maarit.kallman@evantia.fi

Palveluiden järjestelyt:

Palvelupäällikkö Taina Kaario-Degerman
puh. +358 40 712 5072
sähköposti: taina.kaario-degerman@evantia.fi

Päivittäinen asiakaspalvelu:

Välitystiimi (ContactCenter)
puh. 020 360 360
sähköposti: tulkkaus@evantia.fi

Laskutus:

Taloustiimi
puh. 020 360 360
sähköposti talous@evantia.fi

Toteutus:

Tulkit, kääntäjät, tekstittäjät sekä selkokielen, äänen – ja videotuotannon asiantuntijat

Tarjouspyynnöt

Saavutettavuusverkossa.fi – sivuston kautta jätettyihin tarjouspyyntöihin reagoidaan Evantian asiakaspalvelussa viipymättä, eli viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Evantian asiakaspalvelu on tavoitettavissa myös sähköpostitse ja puhelimitse arkisin klo 8–16 välisenä aikana.

Tilauksien käsittely ja palvelun tuottaminen

Mikäli tarjouspyyntö johtaa tilaukseen Evantia pyytää erikseen tilaajatahoilta toimeksiannon kannalta tarpeellisia lisätietoja. Saatujen tietojen perusteella Evantia etsii tilaukseen sopivimmat tekijät esim. viittomakielen kääntäjät ja videotuotannon asiantuntijan.

Evantiassa verkkosaavutettavuuteen liittyviä palveluita suorittavat tulkit, kääntäjät sekä ääni- ja videotuotannon asiantuntijat ovat koulutettuja ja kokeneita ammattilaisia, joilla on monipuolinen asiantuntemus eri kommunikointikeinoista, tulkkaustavoista sekä ääni- ja videotuotannosta.

Salassapitovelvollisuus

Toimeksiantajalta (tilaajataholta) tulee mahdollisesti toimeksiantoon liittyviä salassa pidettäviä tietoja. Saatuja tietoja käsitellään Evantialla luottamuksellisesti.

Evantian toiminnassa asiakastietojen käsittely perustuu kulloisenkin toimeksiantajan vaatimuksien lisäksi lainsäädännön vaatimuksiin sekä tulkkaustilausten käsittelyyn liittyvän toiminnan ja tietosuojan hyviin käytäntöihin.

Lisätietoa Evantian toiminnan tietoturvallisuudesta löytyy Evantia- sekä Honkalampi -konsernin tietosuojaselosteesta

Palvelun hinnoittelu

Palvelu hinnoitellaan tarjouspyynnön mukaisesti. Esim. tulkkaustilanteet, joissa tulkkaus taltioidaan tai esitetään livestriimauksena (suoratoisto verkossa tai tv-lähetyksessä) hinnoitellaan aina tilannekohtaisesti. Verkkosivustojen – sekä videotallenteiden hinnat perustuvat työmääräarvioon.

Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva lain mukainen arvonlisävero. Hinnat ovat verottomia, mikäli tilattu tulkkauspalvelu on arvonlisäverolain 38§ mukaiseen sosiaalihuoltoon, tulkkauspalvelua järjestetään lain nojalla tai sitä avustetaan valtion varoin.

Laskutus

Palvelun käyttöön liittyvä lasku lähetetään jälkikäteen ja laskun liitteestä näkyy palveluun liittyvät yksilöidyt tiedot.

Peruutusehdot

Toimeksiantajalta (tilaajataholta) tulee palvelun kannalta tarpeellisia toimeksiantoon liittyviä tietoja esim. määräaika, johon mennessä tilattu työ suoritetaan.  Kunkin tilauksen peruutusehdot määrittyvät tilauksen sisällön mukaan, jotka toimitetaan tarjouksen mukana.