Palvelut

Kuvasta ja äänestä tekstiksi

Tekstitys on välttämätön katsojille, jotka eivät kuule videon ääniraitaa.

Tekstitys, tekstivastine ja litterointi eroavat toisistaan siinä, kuinka paljon tekstiä muokataan ja täydentääkö teksti kuvakerrontaa vai toimiiko se itsenäisenä kokonaisuutena.

Tuotamme sekä kuvaa, ääntä että videota tekstiksi.

Lue lisää

Puheesta ja äänestä tekstiksi

Kirjoitustulkin näppärissä käsissä ääniaallot muuttuvat kirjaimiksi ja puhe tekstiksi lähes reaaliaikaisesti.

Kirjoitustulkkaus tekee tilaisuudesta saavutettavan kuuroutuneille, huonokuuloisille ja kuulovammaisille katsojille.

Meiltä saat kirjoitustulkkauksen suoraan verkkolähetykseen.

Lue lisää

Viesti välittyy viittoen

Viittomakielen tulkkaus suorassa lähetyksessä on viestinnällistä tasa-arvoa parhaimmillaan. Se lisää merkittävästi viittomakielisten kuurojen mahdollisuuksia osallistua ja saada tietoa omalla äidinkielellään.

Toteutamme viittomakielen tulkkauksen suorassa verkkolähetyksessä. Käännämme myös tekstit ja videotallenteet viittomakielelle tai viittomakieleltä puheeksi tai tekstiksi.

Lue lisää

Näkyvän sanallistamista

Kuvailutulkki välittää verkkotapahtuman tai videotallenteen visuaaliset elementit ja tapahtumat kertomalla ne sanallisessa muodossa. Kuvailutulkkaus mahdollistaa tasavertaisen osallistumisen ja tiedonsaannin sokeille ja näkövammaisille henkilöille.

Meiltä saat kuvailutulkkausen reaaliaikaiseen verkkolähetykseen tai videotallenteeseen.

Lue lisää

Selkeää kieltä kaikille

Selkoteksti tai -puhe on sisällöltään, sanastoltaan ja rakenteeltaan yksinkertaisempaa ja ymmärrettävämpää kuin yleiskieli.

Selkokielestä hyötyvät kaikki, joilla on vaikeuksia lukea ja ymmärtää yleiskieltä.

Mukautamme tekstejä selkokielelle sekä tuotamme selkotekstejä ja -videoita.

Lue lisää

Hahmottamisen ja ymmärtämisen tueksi

Jos puhutussa tai kirjoitetussa muodossa esitetyn viestin ymmärtäminen on vaikeaa, tukiviittomat ja kommunikaatiokuvat auttavat jäsentämään asioita ja niiden välisiä suhteita.

Tukiviittomista ja kuvakommunikaatiosta hyötyvät henkilöt, joilla on puheen ymmärtämisen ja/tai tuottamisen vaikeus.

Toteutamme tekstien ja videoiden sisällöt tukiviittomin ja kommunikointikuvien avulla.

Lue lisää