Saavutettavuus ja lainsäädäntö

Saavutettavuusvaatimukset perustuvat Euroopan Unionin saavutettavuusdirektiiviin sekä kansalliseen lainsäädäntöön. Direktiivin tarkoituksena on varmistaa verkkosivujen ja mobiilisovellusten saavutettavuus. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että verkkosivut ja mobiilisovellukset tulee laatia sellaisiksi, että kuka tahansa pystyy käyttämään niitä ja pystyy ymmärtämään palveluiden sisällön.

Käytännön saavutettavuuden suuntaviivat on kirjattu kansainväliseen WCAG-ohjeistukseen. Suomessa lainsäädäntö edellyttää WCAG-ohjeistuksen A ja AA-tason kriteerien noudattamista. Lainsäädäntö velvoittaa erityisesti julkishallintoa, mutta osaa yksityisen sektorin organisaatioista noudattamaan saavutettavuusvaatimuksia. Yksityisellä sektorilla saavutettavuusvaatimusten piirissä ovat yhteiskunnalle ja kansalaiselle tärkeät palvelut, kuten esimerkiksi pankkipalvelut sekä vakuutuspalvelut

Saavutettavuusvaatimukset edellyttävät verkkosivujen videoiden osalta vähintään tekstittämistä, sekä tekstivastinetta tai kuvailutulkkausta sellaisille aineistoille, jotka sisältävät pelkkää kuvaa tai ääntä. Poikkeuksen muodostaa ainoastaan sellainen tilanne, jossa video tai kuva toisintaa riittävän tarkasti sitä sisältöä, joka on jo valmiiksi kirjoitettu tekstinä samalle verkkosivulle.

Digipalvelulaki ei velvoita järjestämään tallenteisiin tai verkkolähetykseen erillistä viittomakielen tulkkausta. Lain perimmäinen tarkoitus – viestinnällinen tasa-arvo – toteutuu kuitenkin vain osittain, jos viittomakielisillä henkilöillä ei ole mahdollisuutta osallistua ja saada tietoa omalla äidinkielellään.

Verkkosivujen saavutettavuus on myös yksi hakukoneiden käyttämä kriteeri. Hyvin saavutettava, nopea ja selkeä verkkosivusto voi lisätä sivuston löydettävyyttä hakukoneissa.

Tutustu saavutettavuuspalveluihimme tarkemmin