Saavutettavuus ja lainsäädäntö

Saavutettavuusvaatimukset perustuvat Euroopan Unionin saavutettavuusdirektiiviin sekä kansalliseen lainsäädäntöön. Direktiivin tarkoituksena on taata että digitaaliset sisällöt eli verkkosivut ja mobiilisovellukset ovat sellaisia, että kuka tahansa pystyy käyttämään niitä ja ymmärtää niiden sisällön.

Käytännön suuntaviivat on kirjattu kansainväliseen WCAG-ohjeistukseen. Suomessa lainsäädäntö edellyttää WCAG-ohjeistuksen A ja AA-tason kriteerien noudattamista. Se velvoittaa julkishallintoa sekä osaa yksityisen sektorin organisaatioista noudattamaan saavutettavuusvaatimuksia.

Saavutettavuusvaatimukset edellyttää videoiden tekstittämistä sekä tekstivastinetta tai kuvailutulkkausta pelkkää kuva tai ääntä sisältävälle aineistolle. Poikkeuksena on tilanne, jossa video tai kuva toisintaa riittävän tarkasti sisältöä, joka on sivulla valmiiksi tekstinä.

Digipalvelulaki ei velvoita järjestämään tallenteisiin tai verkkolähetykseen viittomakielen tulkkausta. Lain tarkoitus eli viestinnällinen tasa-arvo toteutuu kuitenkin vain osittain, jos viittomakielisillä ei ole mahdollisuutta osallistua ja saada tietoa omalla äidinkielellään.

Tutustu saavutettavuuspalveluihimme tarkemmin