Tekstitys

Kuvasta ja äänestä tekstiksi

Tekstitys on välttämätön niille katsojille, jotka eivät kuule videon ääniraitaa. Tekstityksestä on hyötyä myös suomen kieltä opetteleville sekä katselutilanteissa, joissa äänet häiritsisivät muita.

Tekstitykselle on ominaista, että viestiä muokataan ja tiivistetään, jotta katsoja ehtii sekä lukea tekstikatkelmat että seurata kuvakerrontaa. Samaan aikaan alkuperäisen teoksen kieli, tyyli ja tunnelma pyritään välittämään mahdollisimman hyvin. Puheen lisäksi tekstitetään muut merkitykselliset äänet.

Tekstitys voidaan liittää suoraan videotallenteeseen tai toimittaa erillisenä tekstitystiedostona.

Tekstivastine

Tekstivastineessa kerrotaan, mitä kuvassa näkyy ja kuvaillaan tapahtumia ja toimintaa. Tekstivastine toimii itsenäisenä kokonaisuutena ja vaihtoehtona visuaaliselle sisällölle. Tekstivastine sijoitetaan alkuperäisen kuvan, videon tai muun visuaalisen elementin yhteyteen siten, että se on helposti löydettävissä.

Litterointi

Litterointi on puhutun ääni- tai videoaineiston kirjoittamista tekstimuotoon sellaisenaan. Litterointi on tekstitystä kustannustehokkaampi vaihtoehto, sillä litteroitua tekstiä ei muokata, tiivistetä tai korjata.

Tekstitämme, litteroimme ja kirjoitamme tekstivastineita suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Kysy lisää asiakaspalvelustamme tai jätä tarjouspyyntö

Tutustu saavutettavuuspalveluihimme tarkemmin