Tuki­viit­to­mat ja kuva­kom­mu­ni­kaa­tio

Mukautamme sisällöt tukiviittomille ja kuville

Tuki­viittomat

Tukiviittomista hyötyvät henkilöt, joille puheen tuottaminen tai ymmärtäminen on vaikeaa. Tukiviittomissa lauseen tärkeät sanat viitotaan ja puhutaan samaan aikaan. Tukiviittomien avulla puhetta on helpompi ymmärtää ja hahmottaa.

Viittomakieli on itsenäinen kieli, jolla on rakenne ja kielioppi.  Viittomakielestä on lainattu viittomia tukemaan puhetta. Tämä tarkoittaa, että tukiviittomien käyttäminen on kommunikointikeino.

Kuvakommunikaatio

Kuvien avulla puhevammaisen henkilön on helpompi ymmärtää tai kertoa asioita. Kuvakommunikaatiossa erilaisia kuvasymboleja käytetään yhdessä puheen kanssa. Kuvakommunikaatio auttaa monesti myös tekstin ymmärtämisessä.

Kuvakommunikaation avulla voidaan havainnollistaa toiminnan vaiheita ja tukea käsitteiden ymmärtämistä. Kuvat auttavat myös jäsentämään asioita ja niiden välisiä suhteita.

Tukiviittomista ja kuvakommunikaatiosta hyötyvät autismikirjon henkilöt sekä henkilöt, joilla on kehitysvamma, kehityksellinen kielihäiriö tai afasia eli puheen ymmärtämisen ja/tai tuottamisen vaikeus.

Mukautamme verkkosisällöt tukiviittomille ja kuvasymboleille.

Tarjoamme palvelua suomeksi ja ruotsiksi.

Kysy lisää asiakaspalvelustamme tai jätä tarjouspyyntö verkkolomakkeella.

 

Tutustu saavutettavuuspalveluihimme tarkemmin

Ota yhteyttä

Jätä tarjouspyyntö

Asiakas­palvelumme palvelee sinua arkisin klo 8–16 välisenä aikana

020 360 360
saavutettavuus@evantia.fi