Tukiviittomat ja kuvakommunikaatio verkossa

Tukiviittomat ovat viittomakielestä lainattuja yksittäisiä viittomia. Niitä käytetään puheen tukena siten, että lauseen tärkeimmät sanat viitotaan samanaikaisesti puheen kanssa.

Kuvakommunikaation avulla voidaan havainnollistaa toiminnan vaiheita, tukea käsitteiden ymmärtämistä sekä auttaa jäsentämään asioita ja niiden välisiä suhteita.

Tukiviittomista ja kuva-kommunikaatiosta hyötyvät autismikirjon henkilöt sekä henkilöt, joilla on kehitysvamma, kehityksellinen kielihäiriö tai afasia eli puheen ymmärtämisen ja/tai tuottamisen vaikeus.

Tarjoamme palvelua suomeksi ja ruotsiksi. Kysy lisää asiakaspalvelustamme tai jätä tarjouspyyntö

Tutustu saavutettavuuspalveluihimme tarkemmin