Allmänna användar­villkor för digital­till­gäng­lighet.fi

digitaltillgänglighet.fi är en webbplats genom vilken t.ex. offentliga myndigheter, företag och organisationer kommer att kunna inhämta information och begära en offert för tjänster relaterade till onlinekommunikation. Tjänsteleverantör är Evantia Oy, som är ett socialt företag och en multiexpert inom kommunikation med mer än 30 års erfarenhet. Evantia erbjuder t.ex. textning, klarspråksexpertis och teckenspråk, skriftlig och beskrivande tolkning.

Evantia har utsett ansvariga personer och team som ansvarar för produktionen av tjänsten digitaltillgänglighet.fi:

Avtalsfrågor:

CFO Maarit Källman
Tel. +358 40 712 5067
E-post maarit.kallman@evantia.fi

Servicearrangemang:

Taina Kaario-Degerman, Servicechef
Tel. +358 40 712 5072
E-post taina.kaario-degerman@evantia.fi

Daglig kundtjänst:

Förmedlingsteam (ContactCenter),
Tel. +358 20 360 360
E-post tulkkaus@evantia.fi

Fakturering:

Ekonomiteam
Tel. +358 20 360 360
E-post talous@evantia.fi

Implementering:

tolkar, översättare, undertextare, experter på klarspråk, ljud- och videoproduktion

Offertförfrågningar

Evantias kundtjänst kommer att svara omgående på offertförfrågningar som lämnas via webbplatsen digitaltillgänglighet.fi, dvs senast nästa arbetsdag.

Evantias kundtjänst finns även tillgänglig per e-post och telefon på vardagar mellan klockan 8 och 16.

Orderhantering och serviceleverans

Om offertförfrågan resulterar i en beställning kommer Evantia separat att begära ytterligare information från abonnenterna som är nödvändig för beställningen. Baserat på den inkomna informationen letar Evantia efter de mest lämpliga faktorerna för beställningen, såsom teckenspråksöversättare och en videoproduktionsexpert.

Hos Evantia är webbtillgänglighetstolkar, översättare och ljud- och videoproduktionsexperter utbildade och erfarna yrkesmän med ett brett spektrum av expertis inom olika kommunikationsmedel, tolkning och ljud- och videoproduktion.

Tystnadsplikt

Kunden (abonnenten) kan få konfidentiell information relaterad till uppdraget. Den mottagna informationen kommer att behandlas konfidentiellt av Evantia.

I Evantians verksamhet baseras behandlingen av kunddata inte bara på respektive kunds krav utan också på kraven i lagstiftning och god praxis vid behandling av databehandling och dataskydd.

Ytterligare information om informationssäkerheten i Evantias verksamhet finns i Evantia och Honkalampi Gruppens integritetspolicy Länk.

Service prissättning

Tjänsten prissätts enligt offertförfrågan. Till exempel prissätts alltid tolkningssituationer där tolkning spelas in eller visas som livestreaming (online eller TV-streaming) från fall till fall. Priserna för webbplatser och videoinspelningar baseras på uppskattningar av arbetsbelastning.

Till priserna läggs moms enligt vid tillfället gällande lag. Priserna är skattefria om den beställda tolktjänsten är avsedd för social omsorg enligt 38 § momslagen, tolktjänsten anordnas enligt lag eller den biträds med statliga medel.

Fakturering

En faktura relaterad till användningen av tjänsten kommer att skickas i efterhand och bifogad information relaterad till tjänsten kommer att visas i fakturabilagan.

Avbokningsvillkor

Kunden (abonnenten) kommer att få den information som är relaterad till uppdraget som är nödvändig för tjänsten, t.ex. när det beställda arbetet ska vara klart. Avbeställningspolicyn för varje beställning bestäms av innehållet i beställningen, som levereras med erbjudandet.