Stödtecken och bild­kommuni­kation på webben

Tecken som stöd bygger på enskilda grundtecken som är lånade från teckenspråket. Det är ett kommunikationssätt där man tecknar de viktigaste orden i en mening samtidigt man talar.

Kommunikationsbilder fungerar som kognitivt stöd och hjälper att förstå språkets uppbyggnad och vad olika begreppen betyder.

Stödtecken och bildkommunikation används av personer inom autismspektrumet, personer med kognitiv funktionsnedsättning eller utvecklingsrelaterade språkstörningar och av de som drabbas av afasi dvs. svårighet i att förstå tal eller tala själv.

Tjänsten erbjöds på svenska och finska. Kontakta vår kundtjänst för mer information eller lämna in offertförfrågan.

Bekanta dig mera med våra tillgänglighetstjänster