Tillgänglighet i lagstifting

Europeiska Unionens tillgänglighetsdirektiv syftar till att alla ska ha möjlighet att förstå och använda digitala innehåll, till exempel webbsidor och mobilapplikationer. Tillgänglighetsdirektivet tillsammans med nationell lagstiftning i Finland, är basen på tillgänglighetskrav.

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) är etablerade rekommendationer för tillgängligt innehåll på webben. Lagstifting i Finland innebär att framgångskriterierna på nivå A och AA i WCAG-riktlinjer ska följas. Det förpliktar den offentliga sektorn och vissa organisationer inom den privata och tredje sektorn att följa tillgänglighetskraven.

Tillgänglighetskraven uppfylls när inspelade digitala video har undertexter och det finns en textversion för ljudinspelningar med mera. I fall samma innehåll redan finns på webbsidan i form av text, behövs inte textbeskrivning eller syntolkning.

Lagen om digital tillgänglighet kräver inte teckenspråkstolking i direktsändningar och videoinspelningar. Men om man vill att lagens syfte – jämlik kommunikation – ska bli verklighet. är det viktigt att de teckenspråkiga har möjlighet att delta och få information på sitt modersmål.

Bekanta dig mera med våra tillgänglighetstjänster